Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2389
G
1. Vì [G]Chúa yêu tôi nên tôi theo [Am]gót Ngài
Nề [D7]chi nơi nào Chúa gọi tôi [G]đi
Đời [G]biết bao nhiêu đau khổ vương [Am]vấn lòng
Theo [D7]Chúa tôi nguyện dứt mọi sầu [G]bi
Nhờ [G]Chúa nên [E7]tôi được đầy bao [Am]hiển vinh
Và [D7]biết bao nhiêu là tình âu [G]yếm
Vì [G]Chúa yêu [Em]tôi nên tôi theo [Am]gót Ngài
Nề [D7]chi nơi nào Chúa gọi tôi [G]đi
2. Dầu [G]phải xông pha nơi nghìn muôn [Am]hiểm nghèo
Hay [D7]chốn ngục tù với đầy đau [G]thương
Nhìn [G]Chúa nên tôi ngập tràn bao [Am]hy vọng
Lòng [D7]quyết theo Ngài chẳng sợ cheo [G]leo
Vì [G]Chúa mang [E7]bao nhiêu tội của [Am]chính tôi
Mang [D7]hết thay tôi trên thập tự [G]giá
Vì [G]Chúa yêu [Em]tôi nên tôi theo [Am]gót Ngài
Nề [D7]chi nơi nào Chúa gọi tôi [G]đi
3. Dầu [G]phải bước theo đến Ghết-sê-[Am]ma-nê
Nơi [D7]Chúa âm thầm nín chịu [G]sầu cay
Dầu [G]phải bước lên trên Gô-gô-[Am]tha thì
Tôi [D7]cũng một lòng chết vì Ngài [G]thôi
Vì [G]Chúa yêu [E7]thương vì tội tôi [Am]chết rồi
Vì [D7]Chúa hy sinh mua chuộc thân [G]tôi
Hồn [G]thể tôi [Em]xin đem dâng cho [Am]Chúa rày
Nguyện [D7]Chúa vui lòng đón nhận con [G]đây