Ca Khúc Tâm Linh

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 5702
1. Tình [D]yêu Chúa [Bm]Trời bền [G]vững muôn [A]đời
là đồn [F#m]lũy cho [Bm]người gặp giông [G]tố gió [A]mưa,
là [Bm]nơi trú [Bb]ẩn giữa [A]cơn [A#]ba [Bm]đào,
giữa sa [Em]mạc khô [G]hạn Ngài dắt [C]chăn[A].
2. Ngày [D]qua tháng [Bm]tàn con [G]phải sống trong [A]đời.
Lòng con [F#m]vui biết [Bm]rằng tình yêu [G]Chúa
xóa [A]bôi tội [Bm[lỗi chất [Bb]chứa trong [A]tâm [A#]tư [Bm]con.
Chúa giúp [Em]yêu Ngài [A7]mà [D]thôi.
[A7]Mừng [G]vui khi [A]có Chúa đi [F#]cùng.
[D7]Giờ [G]đây con [A7]xin phó dâng [D]Ngài.
Đời con [Bm]như hương [Bb]thơm cho [A]danh [A#]Giê-[Bm]xu,
đem hy [Em]vọng cho [G]người [A7]chờ [D]mong. 3. Bình [D]an thỏa [Bm]long vì [G]có Chúa đi [A]cùng.
Lòng tin [F#m]tưởng nơi [Bm]Ngài, Ngài soi [G]sáng lối [A]đi,
vì [Bm]Chúa chính [Bb]Chúa Giê-[A]xu [A#]yêu [Bm]con.
Sống yên [Em]vui trong [G]Ngài [A7]từ [D]nay.
[A7]Mừng [G]vui khi [A]có Chúa đi [F#]cùng.
[D7]Giờ [G]đây con [A7]xin phó dâng [D]Ngài.
Đời con [Bm]như hương [Bb]thơm cho [A]danh [A#]Giê-[Bm]xu,
đem hy [Em]vọng cho [G]người [A7]chờ [D]mong.
Tải về