Gặp Chúa

Sáng tác: Lê Anh Đông
Ngày đăng: 11/10/2018
Lượt xem: 3813
A
1. Từ khi [A]con gặp Giê-xu
[G#]và học [F#m]biết Chúa luôn mỗi [D]ngày,
lòng con [Bm]đây còn bình an,
[Bb]vì con [E7]biết Chúa luôn dẫn [A]đường.
Dù thuyền con bao phen bấp bênh,
[C#m]và lòng [D]con hoang mang khiếp kinh,
[Bm]giờ Giê-[E]xu xua tan sóng gió giúp con [D]yên lòng.
2. Cuộc đời [A]con nguyện dâng [G#]Cha,
cầu xin [F#m]Chúa dắt đưa mỗi [D]ngày,
dù đường [Bm]đi nhiều chông gai,
[Bb]cầu xin [E7]Chúa giúp con vững [A]lòng.
Và cho con thêm lên đức tin,[C#m]từng ngày [D]con thêm lên đức tin,
[Bm]dù khó [E7]khăn hay bao cám dỗ con vượt bao [A]qua.
ĐK: Lòng con tin [D]chắc có Chúa ở cùng, dù bao thử [C#]thách Chúa vẫn ở cùng,
con quyết luôn [Bm]nhờ Chúa giúp [E7]sức cho con vững [A]tin đi tới.
[A7]Và con sẽ [D]hát khúc hát cảm tạ tình yêu Cứu [C#]Chúa quá đỗi tuyệt vời,
xin Chúa luôn [Bm]dùng con.[E7]Kết quả [A]cho Ngài.

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Hoàng Hà U

Naomi Batya - Phương Lý U

Tìm chúng tôi trên facebook