Xin Thần Linh Đến Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 5787
Em
[Em]Từ cõi lòng sâu thẩm [D]con xin Thần Linh Chúa [C]hiện diện đầy vinh hiển trong lòng [G]này [F#m7] [B7]…
[Em]Nguyện Thần Ngài luôn đổ [D]làm mọi lòng tươi mới ,[C]lời nguyện cầu tha [Am]thiết với Cha tình [Bsus4]yêu [B7]…
Lạy [Em]Chúa chúng con khẩn thiết [D7]xin Ngài [D]đến ban nước sống [E7]tưới mát chúng [Am]con, đưa hồn [D]linh chúng con đến với [G] [F#7] [B7]Cha…
Hỡi [Em]Chúa, xin Chúa khiến cho mỗi [D7]lòng hiệp [G]nhất, đến với [E7]Chúa với tấm lòng vỡ [Am]tan, đến với [B7]Chúa với tấm lòng biết [Em]ơn.
Tải về