Bài Ca Ngợi Khen

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 6043
Gm
[Gm]Hãy đưa tay [Gm7]lên hướng về [F9]nơi thánh và ngợi khen [Gm]Giê-hô-va…
[F]Vì… đầy ơn [F9]Ngài nên hết [Dm7]lòng hát ngợi khen [Gm]Ha – lê – lu- gia.
[Bb]Khá hát xướng trong nhà [F]Giê – hô -va,
[Cm7]Chúc tán Chúa trong hành [Gm]lang nhà Ngài.
[Bb]Cất tiếng hát reo mừng [F]trong hoan ca,
[Cm7]Đến trước Chúa ca ngợi [Gm]Vua đời đời.
[Bb]Đức… Giê – hô – [F]va (Ha – lê – lu - gia)
[Cm7]Chúng… con… yêu [Gm]Ngài (Ha – lê – lu - gia)
[Bb]Đức… Giê – hô – [F]va (Ha - lê – lu – gia)
[Cm7]Chúng… con… yêu [Gm]Ngài (Ha – lê – lu- gia).

[Gm]Hãy đưa tay [Gm7]lên hướng về [F9]nơi thánh và ngợi khen [Gm]Giê-hô-va…
[F]Vì… đầy ơn [F9]Ngài nên hết [Dm7]lòng hát ngợi khen [Gm]Ha – lê – lu- gia.
[Bb]Khá hát xướng ca ngợi [F]danh Giê - xu,
[Cm7]Chúc tán Chúa Vua quyền [Gm]năng đời đời.
[Bb]Chúa… Giê – xu – [F]ôi (Ha – lê – lu - gia)
[Cm7]Chúng… con… yêu [Gm]Ngài (Ha – lê – lu - gia)
[Bb]Chúa… Giê – xu – [F]ôi (Ha - lê – lu – gia)
[Cm7]Chúng… con… yêu [Gm]Ngài (Ha – lê – lu- gia).
Tải về