Toàn Năng Thay Chúa

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 5334
C
"Đức Chúa Trời có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng". Ê-phê-sô 3:20
Toàn năng [C]thay Chúa [G/B]Giê-xu [Am]năng quyền
Luôn nâng [Dm]đỡ dẫn dắt giúp [Fm]sức con ngày [C]đêm[G7]
Toàn năng [C]thay Chúa [Em]vinh quang [Am]đáng ngợi
Mọi điều [Bb]Cha luôn ban phước dẫn[Am] dắt [D7/F#]suốt ngày [Gsus4]đêm[G]
Giê-xu [C]năng quyền [E7]trên hết [Am]năng quyền [F]
Đáp [C]lời mọi điều vượt [E7]quá suy nghĩ lòng [Am]con[Fm]
Giê-xu [C]năng quyền, [G7]Chúa, Vua [Am]năng quyền
Dìu [Dm]con đi trong ý [G7]Cha luôn ngày [C]đêm