Chúa Chí Thánh

Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1117
F
[F]Thật thiêng [Dm]liêng, thật [Gm]là chí [C]thánh
Chúa ôi [Am]Ngài đáng [D,]cho lòng [Gm]này chúc [C7]tôn Ngài [F]thật thiêng [Dm]liêng
Ngài [Gm]thật chí [C7]thánh,
[A/C#]Trọn [Em]tâm hồn con [G]hòa tiếng [C7sus4]hát[C7]
[F]Chính [C]danh thánh [Dm]này [F]đáng [C]cho chúng [Dm]con [F]kính [A7]dâng đến [Dm]Ngài
Những [A7]câu chúc [Dm]tôn danh [C7]thánh tuyệt [F]vời