Bài Ca Nguyện Cầu

Sáng tác: Thi thiên
Ngày đăng: 20/09/2018
Lượt xem: 9868
Cm
1. [Cm]Lạy Giê – hô – va,… Chúa nhân [Fm]từ hay thương xót ôi![Cm]....
[Fm]Vọng trông nơi Cha… chúng con [G]xin thiết [G7]tha kêu cầu[Cm]…
[Cm]Lạy Cha thương yêu,… thứ tha [Fm]mọi ô dơ xấu xa[Cm],…
[Fm]Và ban cho con… sống chân [G]thành kính [G7]yêu danh [Cm]Ngài[Bb],…
[Ab]Chúa hỡi!... Lắng [Bb7]nghe tiếng con… kêu [Eb]cầu
[Ab]Hãy đến,… Chúa [Bb7]ơi, chúng con… đang [Bb]mong [Cm]chờ,…
[Fm]Cha ôi!... với cả [Cm]tâm linh…. khát khao,
[Fm]trông mong,… chúng con [Cm]xin ca [D7]ngợi danh Chúa[G7sus4]…. [G7]

2. [Cm]Ha – lê - lu – gia,… hát vang [Fm]Ha – lê – lu – [Cm]gia,…
[Fm]Ha – lê – lu – gia… hát vang [G]Ha – lê – [G7]lu – gia[Cm],…
[Cm]Ha – lê – lu – gia, hát lên [Fm]Ha – lê – lu – gia[Cm],…
[Fm]Ha – lê – lu – gia, hát lên [G]Ha – lê – [G7]lu – [Cm]gia[Bb],…
[Ab]Hát Ha – lê – [Bb7]lu – [Eb]gia
[Ab]Hát Ha – lê – [Bb7]lu – gia[Cm],…
[Fm]Trong danh… Cứu Chúa [Cm]Giê – xu,… chúng con
[Fm]tuyên xưng… đức tin [C]nơi năng [G7]quyền chữa lành[Cm],….
Tải về