Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 4588
Am
[Am]Vào đây ca khen trong [Dm]hành lang Chúa [Am]ta,
Cùng đến các cửa [Em]Ngài bằng lời cám [Am]ơn.
Vào đây ca khen trong [Dm]hành lang Chúa [Am]ta,
Cùng đến các cửa [Em]Ngài bằng lời cám [Am]ơn.
Lòng hớn hở vui [Em]mừng trong Ngài, Đấng [Am]Sáng Tạo.
Lòng hớn hở vui [Em]mừng trong danh Cha, Vua Chí [Am]Cao.
Lòng hớn hở vui [Em]mừng trong Ngài, Đấng [Am]Cứu Chuộc.
Lòng hớn hở vui [Em]mừng nguyện trọn đời luôn chúc [Am]tôn

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Chưa rõ Am

Tìm chúng tôi trên facebook