Bước Trong Đường Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2260
C
"Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi". Thi Thiên 32:8
1. [C]Đời tôi luôn bước với Cha trên [Am]trời
Vì [Dm]Cha tuôn huyết cứu muôn muôn [G]người
Hằng [Em]rao ra ơn Chúa, dắt [Am]đưa bao người đến [Dm]Cha
Ngài [G7]ban ơn tha thứ, ném xa bao tội ô [C]nhơ
2. Nào [C]ai tin Chúa sẽ không lo [Am]buồn
Vì [Dm]Cha luôn giúp đỡ ban ơn [G]lành
Mọi [Em]đau thương tan biến Chúa [Am]ban cho nguồn sống [Dm]vui
Nguyện [G7]xin Cha đưa dắt sống trong ơn Ngài thỏa [C]vui
Điệp Khúc:
[C7] Luôn bước đi [F]trong đường Ngài
Tôi ném xa [C]bao tượng hình
[Am] Luôn vác trên [Dm]vai thập tự
[G7] Vui bước đi [C]trong đường Ngài
Xin Chúa ban [F]ơn ngập tràn
[F#dim] Tôi quyết đi [C]theo đường Ngài
[Am] Luôn biết rao [Dm]ơn Ngài khắp
[F] Phước ân Giê-[G7]xu tràn [C]tuôn
Tải về