Dâng Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 886
"Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu". I Cô-rinh-tô 13:58b
1. [C]Lòng [G/B]con [Am]giờ [C/G]đây [F]hiến Cha ái [G7]từ
[Dm]Với bao ước [G7]nguyện [C]Ngài [G/B]ban [Am]quyền [C/G]năng
[F]Khiến vinh hiển [G7]Cha đời [C]đời
2. [C]Nguyện [G/B]dâng [Am]hồn [C/G]linh
[F]Sống cho Chúa [G7]hoài
[Dm]Nếm bao phước [G7]hạnh
[C]Tràn [G/B]tuôn [Am]tình [C/G]yêu [F]phước
Cha dắt [G7]bao người [C]về