Xin Cha Khiến Hiệp Một

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1918
F
Lạy Cha [Dm]khiến hiệp [F]một bằng Thần [C7]Linh yêu thương của Ngài
Xin dẫn [Bb]dắt chúng con [C7]trong niềm tin nơi [F]Chúa[F7]
Để thế [Bb]giới tin [C7]rằng Ngài [Am]đã sai Con đến đây[Dm]
Lạy Cha [Gm]khiến chúng con [Bb]nên [C7]một [F]thôi