Bài Ca Cảm Tạ

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2349
1. Tạ ơn Cha trên Thiên đàng ngời cao chói sáng
Về những phước lớn Chúa ban
Chúng tôi ghi trong lòng không dám quên ơn
Tuôn tràn do Chúa yêu thương đêm ngày luôn dắt chăn
Điệp Khúc:
Bao tâm hồn đang xúc động
Nhớ muôn ơn lành như biển rộng
Ôi ơn Ngài quá láng lai
Chúng tôi chân thành khắc ghi hoài
2. Tạ ơn Cha yêu thương vì niềm vui thỏa thích
Được bước với Chúa tháng năm
Hưởng bao vinh quang cùng bao khó khăn nơi
Dương trần ôi mỗi khi nhớ tới lệ rơi chứa chan
3. Tạ ơn Cha luôn nghe lời cầu xin sớm tối
Ngài sẵn đáp tiếng chúng tôi
Cứu qua gian nguy và tha thứ bao nhiêu
Ô tội, ơn xót thương không vơi dù năm tháng trôi
4. Tạ ơn Cha khi trên đuờng chợt vương bóng tối
Lòng vỡ nát, nước mắt rơi
Dẫu vui tươi hay sầu đau vẫn luôn tin
Trong đời ơn Chúa yêu thương không rời xa chúng tôi
Tải về