Ngài Đáng Được Ngợi Khen

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1814
C
[C]Giê-xu là Chúa vui mừng [G7]hát khen ngợi [C]Chúa tôi
[F]Lời ca câu [Am]hát dành cho [D7]Đấng đang trên [G7]ngôi
[C]Phước hạnh thay Chúa đang ngự [G7]giữa muôn lời [C]hát khen
[F]Giê-xu duy [C]Chúa, Đấng đáng [C/G]tôn [G7]vinh đời [C]đời
[G7]Ồ Ngài thật xứng đáng [C]lòng này xin chúc tán
[C]Duy Ngài thật [F]xứng đáng để [D7]chúng tôi hát chúc [G7]tôn
[C]Phước hạnh thay Chúa đang ngự [G7]giữa muôn lời [C]hát khen
[F]Giê-[E7]xu duy [Am]Chúa, Đấng đáng [C/G]tôn [G7]vinh đời [C]đời.