Tôn Cao Danh Chúa

Sáng tác: Donna Adkins
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1785
C
1. [C]Cha [Cm7]yêu dấu [Dm]ôi chúng con [G7]xin dâng lời cao [C]quý nhất
[Em]Tôn vinh Cha nhân [F]ái, quản [D7]cai đời [G7sus4]con [G7]
Điệp Khúc:
[C]Xin tôn cao danh [F]Chúa
[E7]Cho muôn người trên [Am]đất [Am7/G]
[F]Luôn ca ngợi danh [G]Chúa khắp [F]trên [G7]trần [C]gian
2. [C]Con [Cm7]đâu dám [Dm]quên đức yêu [G7]thuơng cao vời hơn [C]đỉnh núi
[Em]Ơn Giê-xu lai [F]láng ví [D7]như đại [G7sus4]dương [G7]
Điệp Khúc:
[C]Xin tôn cao danh [F]Chúa
[E7]Cho muôn người trên [Am]đất [Am7/G]
[F]Luôn ca ngợi danh [G]Chúa khắp [F]trên [G7]trần [C]gian
3. [C]Con [Cm7]xin nhớ [Dm]ghi Đức Thánh [G7]Linh luôn dìu con [C]mỗi bước
[Em]Đi trong yêu thương [F]Chúa sống [D7]vui bình [G7sus4]an [G]
Điệp Khúc:
[C]Xin tôn cao danh [F]Chúa
[E7]Cho muôn người trên [Am]đất [Am7/G]
[F]Luôn ca ngợi danh [G]Chúa khắp [F]trên [G7]trần [C]gian
4. [C]Ba [Cm7]Ngôi kính [Dm]yêu, chúng con [G7]luôn mong được bên [C]Chúa mãi
[Em]Trong ơn yêu thương [F]lớn thỏa [D7]vui đời [G7sus4]con [G7]
Điệp Khúc:
[C]Xin tôn cao danh [F]Chúa
[E7]Cho muôn người trên [Am]đất [Am7/G]
[F]Luôn ca ngợi danh [G]Chúa khắp [F]trên [G7]trần [C]gian