Hãy Tin Nhận

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1201
1. Kìa tin vui vang khắp cùng mọi người
Từ nơi Chúa mà anh đã nghe
Này anh ơi mau đến Giê-xu liền
Ngài mong tiếp rước anh vô nhà
Điệp Khúc:
Này hãy mau mau, này hãy mau mau
Chạy đến Giê-xu tin nhận ngay
Này anh mau mau kíp tin Giê-xu
Thì anh sống thỏa vui muôn đời
2. Kìa Giê-xu đang muốn anh quay về
Về ngay đi còn vơ vẩn chi
Thần Linh kia soi sáng tâm anh liền
Ngài mong ở với anh trọn đời
3. Đời anh mau dâng hết cho Giê-xu
Nhìn xem nơi dòng huyết thánh kia
Chờ mong anh dâng tất sanh cho Ngài
Này anh hỡi kíp dâng cho Ngài