Danh Cao Quý

Sáng tác: Peter Jacobs
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1886
C
Chúa [C]Thánh trời [Em]cao danh [F]Chúa soi rạng ngời [C]muôn đời
Tiếng [Dm]suy tôn vang dậy [Fm]khắp nơi trần [G7]gian
Luồng [F]vinh quang lan khắp [Em]khung trời, vượt [F]mọi tinh tú thật [C]xa;
Tiếng [Dm]suy tôn vang dậy [G7]khắp nơi nơi bầu [C]trời
Và khi [Am]nghĩ đến những dải ngân[Em] hà tinh [Am]tú với các hành tinh[Em]
Không [Dm]biết có bao giờ Chúa[Fm] thấy thân phận [C]tôi?
Mà sao [Am]Chúa nắm lấy bàn tay[Em] này
Tình yêu [Am]Chúa thắm thiết lạ [Em]thay!
Chúa [Dm]thật là nguồn yêu [D7]thương từ nay đến [G7]mãi sau
Chúa [C]Thánh trời [Em]cao danh [F]Chúa soi rạng ngời [C]muôn đời
Tiếng [Dm]suy tôn vang dậy [Fm]khắp nơi trần [G7]gian
Luồng [F]vinh quang lan khắp [Em]khung trời, vượt [F]mọi tinh tú thật [C]xa;
Tiếng [Dm]suy tôn vang dậy [G7]khắp nơi nơi bầu [C]trời