Lạy Cha Yêu Thương

Sáng tác: Laurie Klein
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1703
F
Lạy [F]Cha yêu [Gm]thương[F/A], lòng con [C7]yêu kính [F]Chúa
Lời [Bb]hát [F/A]con [Gm]dâng [F]Chúa muôn [F/C]đời cao [C7]vời
Lạy [F]Cha yêu [Gm]thương[F/A], lòng con [C7]vang tiếng [F]hát[F7]
Nguyện lời ca chúng [Bb]con, [F/A]dâng lên [F/C]Ngài, [C7]đẹp ý [F]Cha