Thông tin về laurie klein

Laurie Klein

Bài hát liên quan: laurie klein

Lạy Cha Yêu Thương

Lạy [F]Cha yêu [Gm]thương[F/A], lòng con [C7]yêu kính [F]Chúa
Lời [Bb]hát [F/A]con [Gm]dâng [F]Chúa muôn [F/C]đời cao [C7]vời
Lạy [F]Cha yêu...


Bài hát theo Tone