Hiệp Lại Trong Ân Điển

Sáng tác: Don Moen
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3160
Eb
1. Hiệp [Eb]lại trong ân điển Ngài[Ab]
Dự [Eb]phần trong công tác Ngài[Ab]
Cùng nhau [Gm]đến chăm xem Chúa thôi
Chẳng vì [Fm]những ơn lạ lùng [Bb7]Chúa ban
Lòng [Eb]này mong tay Chúa chạm[Ab]
Cùng [Eb]tạ ơn Cha cao quý[Gm]
Vì [Ab]tất cả những phước Thiên[Eb] Thượng[Cm]
Chúa [Fm]đã ban trong [bb7] cuộc đời[Eb]
Điệp Khúc:
Vinh thay cho danh Giê-xu[Bb7] [Ab]Chúa chí cao[Bb7]
Vua trên[Eb] muôn vua
Dâng lên Cha muôn câu hát[Bb7]
[Ab]Chúa Đấng chúng [Bb7]con luôn tôn[Eb] thờ Ngài
Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này
Trào dâng nỗi khát khao Ngài
Bằng lửa thiêng, vì Cha vẫn bên con đời đời
2. Ngài dìu con mỗi ngày
Bằng tình yêu không bến bờ
Tràn ngập trong tâm con tiếng ca
Ngợi khen Chúa mãi trong đời con
Nào ai như Giê-xu
Vẹn toàn và không thay đổi
Tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây
Tình yêu Chúa ôi tuyệt vời