Tôn Vinh Chúa Muôn Đời

Sáng tác: Bob Fitts
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3616
Bb
"Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay là Chúa! Đấng toàn năng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến" Khải Huyền 4:8b
[Bb] Dâng Cha mến yêu trên trời rất [Cm]cao vời
Tiếng [F7]hát yêu thương suy tôn đến [Bb]muôn đời
Nguyện Ngài [Bb]ban thiên ân đến [G7]trên từng lời[G/B] hát [Cm]ca ngợi
Mà lòng [Eb]con xin dâng [F7]hiến lên Cha chí [Bb]tôn
[F7]Cùng dâng lên lời [Gm]chúc [Dm]tôn Chúa [Eb]muôn loài
Đấng [F7]của muôn thu hôm nay mãi [Bb]không thay dời
[F7]Cùng dâng [D7]lên lời [Gm]chúc [Dm]tôn Chúa [Eb]muôn loài
Đấng [Bb]nắm vương [F7]quyền muôn [Bb]thu
Tải về