Vì Chúa Toàn Năng

Sáng tác: Juantia Bynum
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 21/09/2018
Lượt xem: 5071
C
Diệu vinh thay là [C]Giê-xu, Ngài thật [Cmaj7]đáng ngợi,
Cùng dâng [Bb]lên đôi tay con tôn thờ.
Ngài là [F]Vua quyền năng chí [G]thánh.

Diệu vinh thay là [C]Giê-xu, Ngài thật [Cmaj7]đáng ngợi,
Cùng dâng [Bb]lên đôi tay con tôn thờ.
Ngài là [F]Vua quyền năng chí [G]thánh.

Vì Chúa toàn [C]năng
Ngài làm những phép lạ lớn [Am]lao.
Thật duy Chúa không ai sánh [F]bằng [Dm].
Thật duy [G7]Chúa không ai như [G]Ngài.
Vì Chúa toàn [C]năng

Ngài làm những phép lạ lớn [Am]lao. Thật duy Chúa không ai sánh [F]bằng [Dm]. Thật duy [G7]Chúa không ai như [G]Ngài. Vì Chúa toàn [C]năng

Tính năng

Sheet

Nghe bài hát

Kinh Kha U

Thy Nga U

Tìm chúng tôi trên facebook