Thông tin về juantia bynum

Juantia Bynum

Chưa có thông tin. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm

Bài hát liên quan: juantia bynum

Vì Chúa Toàn Năng

Diệu vinh thay là [C]Giê-xu, Ngài thật [Cmaj7]đáng ngợi,
Cùng dâng [Bb]lên đôi tay con tôn thờ.
Ngài là [F]Vua quyền năng chí [G]thánh....


Bài hát theo Tone