Dâng Lên Cha

Sáng tác: Gun Gray
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1243
Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến
Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời
Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến
Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời
Ha-lê-lu-gia! Dâng lên Cha
Ha-lê-lu-gia! Dâng tôn thờ