Hướng Tâm Lên

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1076
1. Có phút giây nào người nghe tâm linh trống không
Và có phút giây nào đời người hoang vu luôn xót xa
Thì hãy hướng tâm lên tìm cầu giây phút thiêng liêng
Lặng chờ tiếng Chúa êm êm
Ngài sẽ an ủi ta
Nếu có khi nào cuộc vui xôn xao diễn ra
Mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian
Thì hãy hướng tâm lên mộng về Thiên Quốc mai sau
Điệp Khúc:
Là giờ danh sách Cha tuyên
Thật là giây phút vui không cùng
Hãy hướng tâm hồn lên
Hãy hướng tâm hồn lên trong những lần nguy khốn
Trong những lần cô đơn
Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân
Hãy hướng tâm hồn lên
Hãy hướng tâm hồn lên
2. Sống ở trong đời làm người bao nhiêu tháng năm
Dù có hết muôn sự giàu sang vinh hoa vẫn thấy không
Bằng phút hướng tâm lên hồn gần bên Chúa yêu thương
Đời còn chi phước an hơn
Đời trong tay Chúa Cha
Hỡi những tâm hồn hiện còn đua chen mãi mê
Còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui trong thế gian
Thì hãy hướng tâm lên nhìn được ánh sáng vinh quang