Thông tin về thiên kiều giang

Thiên Kiều Giang

Bài hát liên quan: thiên kiều giang

Hướng Tâm Lên

1. Có phút giây nào người nghe tâm linh trống không
Và có phút giây nào đời người hoang vu luôn xót xa
Thì hãy hướng tâm lên tìm cầu giây phút...


Bài hát theo Tone