Dâng Chúa Lời Ngợi Ca

Sáng tác: Zschech Darlene
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3013
A
[A] Dâng lên Chúa [E/G#] lời ngợi ca
[F#m]Chúa hỡi tất cả[C#m] linh hồn con[D]
Thiết tha yêu Ngài[A/C#]
[D]Thiết tha dâng [A]Ngài
Bởi chẳng có ai tuyệt [G]như Cha [E7]yêu.
[A] Lòng an nghỉ [E/G#] gần bên Chúa
[F#m]Sức mới Chúa ban[C#m] linh hồn con[D]
Với cả tấm lòng[A/C#]
[D]Suốt cả cuộc đời[A]
Không bao giờ ngừng [G]tôn vinh [E7]Cha
[A]Vang lên bài [F#m]ca tôn ngợi Cha[D] hỡi muôn loài[E7]
[A]Oai nghi quyền năng[F#m] và vinh hiển[B7] thay Giê-xu[E7]
[A]Non cao, đại dương[F#m] kia như muốn[D] chúc tôn Ngài
Ha-lê-[A]lu-gia! [B7]Ca khen [E7]Chúa!
[A]Tôn vinh Giê-xu[F#m], Chúa tạo hóa[D] Đấng cứu chuộc[E7]
[A]Con luôn ngợi khen[F#m] tình yêu Chúa[B7] sâu rộng thay[E7]
[A]Không chi làm con[F#m] vui mừng hơn [D]hứa ngôn Ngài[E7] cho con[A]