Thông tin về zschech darlene

Zschech Darlene

Bài hát liên quan: zschech darlene

Dâng Chúa Lời Ngợi Ca

[A] Dâng lên Chúa [E/G#] lời ngợi ca
[F#m]Chúa hỡi tất cả[C#m] linh hồn con[D]
Thiết tha yêu Ngài[A/C#]
[D]Thiết tha dâng [A]Ngài...


Bài hát theo Tone