Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 30/10/2018
Lượt xem: 2690
1.[Bb]Từ ngàn xưa Chúa [Dm]Trời dựng nên vũ [Eb]trụ tuyệt [Bb]vời.
[Cm]Ngàn vì sao sáng [Gm]ngời hằng đêm chiếu [Cm]rọi khung [D7]trời.
[Eb]Ngài dựng nên núi [Ebm]đồi,vực sâu,biển [Bb]xanh,[A]sông [Gm]lớn.
[A7]Chúa làm nên thế [Dm]gian bằng tình yêu [Cm]thương vô [F7]biên.
[F] [F7] [Bb] Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt [F7]vững niềm [Bb]tin.
[Gb7]Chúa đoái thương tội nhân,dù [Ebm6]đi lạc [Bb]lối xa [Gm7]nhà,vì lòng khoan [Cm]nhân [F9]Chúa [Fm9]thứ [Bb]tha. 2.[Bb]Ngài ngự nơi sáng [Dm]ngời quyền năng lẫy [Eb]lừng bầu [Bb]trời.
[Cm]Vì lòng thương xót [Gm]người lầm than đắm [Cm]chìm trong [D7]tội.
[Eb]Mà đành cam xuống [Ebm]trần,chịu bao nhục [Bb]nhằn,[A]đau [Gm]đớn.
[A7]Chốn đồi cao Chúa [Dm]mang tội tình thay cho nhân [F7]gian.
[F] [F7] [Bb]Những tháng năm mờ [Gm]tối quyết tâm nhờ [Cm7]Chúa lìa [F7]xa.
[Cm7]Hỡi những ai lạc lối,đến đây tội [F7]lỗi được [Bb]tha.
[Gb7]Hỡi những ai sầu đau,buồn [Ebm6]lo nặng [Bb]trĩu bền [Gm7]lòng,người ơi mau [Cm]mau [F9]Chúa [Fm9]thứ [Bb]tha.
[Eb]Đến [Ebm6]cùng [Bb]Cha.
Tải về