Cất Tiếng Ca Vang

Sáng tác: Giang Phong
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1716
Em
1. [Em]Cất tiếng [Am]ca vang thánh [D]thay là [G]Chúa
[Em]Cất tiếng [Am]ca vang phước [B7]ân thuộc Ngài
Cất tiếng [Am]ca vang kính [D]khen Giê-[G]xu
Cất tiếng [Am]ca vang chúc [B7]tôn danh [Em]Ngài
Lạ lùng [D]thay công [C]việc của [G]Chúa
Kỳ diệu [D]thay đường [B7]lối của [Em]Ngài
Lạ lùng [D]thay công [C]việc của [G]Chúa
Kỳ diệu [D]thay đường [B7]lối của [Em]Ngài
2. [Em]Cất tiếng [Am]ca vang đến [D]Ngôi trời [G]cao
[Em]Chúa Đấng [Am]vinh quang hãy [B7]mau ca [Em]ngợi
Hỡi Chúa [Am]con dâng khúc [D]ca lòng [G]con
Chúc tán [Am]Ba Ngôi hiển [B7]vinh muôn [Em]đời
Lạ lùng [D]thay khi [C]gần bên [G]Chúa
Lòng ngập [D]bao hạnh [B7]phước vui [Em]mừng
Lạ lùng [D]thay ơn [C]lành của [G]Chúa
Trọn đời [D]con nguyện [B7]chúc tôn [Em]Ngài