Hát Khen Giê-Xu

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3667
F
Nguyện [F]xin Thiên ân của Chúa Trời
Sẽ [C7]ban cho dân Ngài [F]mãi mãi
Nguyện [Bb]mãi hát xướng chúc [F]tôn Giê-xu[Dm]
Hát [Gm]khen Vua [C7]trên mọi [F]vua
[Bb]Hát [F]vang, [C7]hát chúc tôn Giê-[F]xu yêu dấu
[Bb]Hát [F]vang, [C7]mãi hát khen Giê-[F]xu
Điệp Khúc
1. [F]Ha-lê-lu-gia! [Bb]Ha-lê-lu...
[Gm]Ha-lê-[C7]lu-gia! [F]Ha-lê-lu....
[F]Ha-lê-lu-gia! [Bb]Ha-lê-lu...
Vui [C7]hát mừng Vua Giê-[F]xu
2. [F]Giê-xu Christ chân [Bb]Chúa oai quyền
[Gm]Giê-xu [C7]Christ cai [F]quản muôn loài
[F]Giê-xu Christ Vua [Bb]thánh muôn đời
Vui [C7]hát mừng Vua Giê-[F]xu