Danh Trên Muôn Danh

Sáng tác: Naida Hearn
Ngày đăng: 28/10/2022
Lượt xem: 543
F
[F]Giê-xu! Danh trên hết [Dm7]muôn danh
Cứu Chúa diệu [Gm7]vinh thay
[Gm7/C]Ngài là [Gm7/Bb]Vua [Am7]hiển [Bb]vinh [F/C]muôn [C]đời.
Em-[F2]ma-nu-ên!
Thượng Đế giữa [Dm7]nhân gian.
Đấng Cứu Chuộc [Gm7sus4]vinh [Gm7]quang[Gm7/C]
Ngôi [F/C]Lời [C]từ [F]Cha
[F]Giê-xu! Danh trên hết [Dm7]muôn danh
Đấng Cứu Chuộc [Gm7]nhân gian
[Gm7/C]ngợi ca [Gm7/Bb]danh [Am7]Chúa [Bb]hiển [F/C]vinh vững [C]bền.
Em-[F2]ma-nu-ên!
như Đấng [Dm7]chăn chiên.
Giê-xu Lời [Gm7sus4]thiêng [Gm7]liêng.[Gm7/C]
Chúa[F/C] [C]bình [F]an!
Người đăng: Công
Tải về