Thông tin về naida hearn

Naida Hearn

Bài hát liên quan: naida hearn

Giê-Xu Đẹp Thay Danh Ngài

[F]Giê-xu danh thánh rất [Am]diệu [Dm]kỳ
Đấng cứu chuộc [Gm]nhân gian
Đành lìa ngôi [C]báu [Bb]xuống [F/A]dương [C7/G]gian
Em-[F]ma-nu-ên...


Danh Trên Muôn Danh

[F]Giê-xu! Danh trên hết [Dm7]muôn danh
Cứu Chúa diệu [Gm7]vinh thay
[Gm7/C]Ngài là [Gm7/Bb]Vua [Am7]hiển [Bb]vinh [F/C]muôn...


Bài hát theo Tone