Giê-Xu Đẹp Thay Danh Ngài

Sáng tác: Naida Hearn
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2109
F
[F]Giê-xu danh thánh rất [Am]diệu [Dm]kỳ
Đấng cứu chuộc [Gm]nhân gian
Đành lìa ngôi [C]báu [Bb]xuống [F/A]dương [C7/G]gian
Em-[F]ma-nu-ên Chúa ở với [Am]chúng con[Dm]
Cứu chuộc và [Gm]ban ơn[C7]
Cả thân hồn [F]con
Tải về