Chúa Xứng Đáng Thay!

Sáng tác: Pauline M. Mills
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1073
Ab
[Ab]Chúa đáng tụng ca, [Db]Chúa đáng tụng ca
[Ab]Ô thật [Fm7]đáng tôn danh [Bbm7]Ngài[Eb7]
[Ab]Chúa xứng đáng được tôn
[Db]Vinh hiển với quyền oai
[Ab]Tôn quý với [Eb7]năng quyền muôn [Ab]đời
Vì [Eb]chính Chúa đã sáng tạo nên [Ab]thế giới với muôn loài
[Eb]Chính Chúa đã sáng tạo thế [C]giới
[Ab]Bởi ý muốn Chúa nên [Db]muôn vật đuợc có đây
[Ab]Xứng đáng [Eb7]thay Ngài, Chúa [Ab]ta!