Thông tin về pauline m. mills

Pauline M. Mills

Bài hát liên quan: pauline m. mills

Chúa Xứng Đáng Thay!

[Ab]Chúa đáng tụng ca, [Db]Chúa đáng tụng ca
[Ab]Ô thật [Fm7]đáng tôn danh [Bbm7]Ngài[Eb7]
[Ab]Chúa xứng đáng được tôn
[Db]Vinh hiển với...


Bài hát theo Tone