Cùng Họp Nhau

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2640
A
Cùng họp [A]nhau dưới chân Chúa
Chúng ta [D]hòa theo nhịp đàn
Hát tôn [E]vinh Vua Giê-xu, Chúa yêu [E7]thương
Cùng đợi [A]chờ dưới chân Chúa
Lắng nghe [D]lời từ ngôi Trời ban
Sống bên [E7]nhau trong danh Ngài vui thỏa [A]hoài