Giúp Ai Đang Băn Khoăn

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1591
Bb
"Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, Hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất". Công-vụ 13:47
1. Đèn hải [Bb]đăng chiếu ánh sáng
Đứng trên [Eb]đồi soi trời đêm
Giúp ai [F]đang băn khoăn tìm lối vào [F7]bờ
Còn đời [Bb]ta chiếu ánh sáng dẫn đưa [Eb]người về nơi nhà Cha
Giúp ai [F7]đang băn khoăn tìm nơi phước [Bb]hạnh
2. Nguyện Giê-[Bb]xu giúp ta sáng
Sống rao [Eb]truyền Tin Lành ra
Giúp ai [F]đang băn khoăn tìm Tin Lành [F7]này
Nguyện Giê-[Bb]xu giúp ta sáng nói cho [Eb]người về Cha Thượng Thiên
Giúp ai [F7]đang băn khoăn tìm Đức Chúa [Bb]Trời
Tải về