Cùng Chúc Tôn Chúa

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3124
G
[G]Nguyện đồng lòng hát [C]ca, [D7]cùng nhau chúc tôn [G]Ngài
[G]Hòa nhịp đàn ca [C]ngợi danh Vua [D7]Thánh
Ngài là [G]Vua đời đời chí [C]cao
[B7]Nào ta hãy thờ [Em]tôn
Dâng lên [C]Ngài tin yêu[D7] từ tâm hồn ta[G]
[G]Vua muôn vua kính [D/F#]yêu [B7]ca khen danh Thánh [Em]Ngài
Xin dâng [C]lòng tin [D7]yêu lên [G]Ngài
Bài ca mới trong tâm của [D/F#]con
Đời con đây xin dâng hiến [Em]cho Ngài
Hiến dâng [C]hồn thân con[D7] vào Cha Thượng [G]Thiên.
Tải về