Vì Ngài Tôi Hát

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 3803
F
1. Vì Ngài tôi [F]hát suốt [C7]trong cuộc [F]đời,
Ơn Ngài tha [Bb]tội lòng [Bbm6]tôi đổi [F]mới.
Vì Ngài tôi hát khắp nơi [C#]xa [Dm]gần,
Với muôn thiên [F/C]thần,
Tiếng [C7]ca lắng [F]trầm.
Cúi xuống trước [C7]Chúa,
Hát ca ngợi [F]đêm ngày,
Giê-xu yêu [A]tôi chẳng bao giờ [Dm]phai.
Hôm [F7]nay, mai [Bb]đây, trái tim luôn [F/C]bùng cháy
Với những khúc [C7]hát chúc tôn danh [F]Ngài

2. Mỉm cười ca [F]hát giữa [C7]con đau [F]buồn,
Khi từ tâm [Bb]hồn lệ []Bbm6tuôn tràn [F]xuống.
Mỉm cười tôi nhớ tháng năm [C#]xa [Dn]mờ,
Biết bao ơn [F/C]lành Chúa [C7]đâu chối [F]từ.
Cúi xuống trước [C7]Chúa,
Hát ca ngợi [F]đêm ngày,
Giê-xu yêu [A]tôi chẳng bao giờ [Dm]phai.
Hôm [F7]nay, mai [Bb]đây, trái tim luôn [F/C]bùng cháy
Với những khúc [C7]hát chúc tôn danh [F]Ngài
3. Vì Ngài tôi [F]hát giữa [C7]nơi phương [F]xa,
Như tại quê [Bb]nhà ngày [Bbm6]vui rộn rã.
Vì Ngài tôi hát dẫu khi [C#]qua [Dm]đời,
Vẫn luôn ca [F/C]ngợi chúc [C7]tôn Chúa [F]Trời.
Cúi xuống trước [C7]Chúa,
Hát ca ngợi [F]đêm ngày,
Giê-xu yêu [A]tôi chẳng bao giờ [Dm]phai.
Hôm [F7]nay, mai [Bb]đây, trái tim luôn [F/C]bùng cháy
Với những khúc [C7]hát chúc tôn danh [F]Ngài