Chúc Tán Danh Chúa

Sáng tác: Don Moen
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 2166
Eb
[Eb]Đáng hát xướng chúc [Fm]tôn Ngài là [Gm]Chúa [Cm]
Ngài thật [Eb]xứng đáng chúc tán [C7]kính yêu tôn [Fm]thờ [Bb7] [G7]
Hãy mau [Cm]cùng tụng ngợi và [Cm7/Bb]đưa tay tôn vinh [Ab]Chúa [Adim]
Hát chúc [Bb]tôn cho danh Giê-xu
[Gm]Chúc tôn danh Giê-[Cm]xu [C7]
[Fm]Chúc tôn cho thánh danh[Bb7] Chúa muôn [Eb]đời