Giê-Xu, Đấng Duy Nhất Tôi Cần

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1285
1. Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức tôi mà thôi
Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an
Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sầu đau
Tôi không biết nơi đâu dừng chân
Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên
Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp
Rồi khi Giê-xu soi sáng trong tâm tôi
Tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi
Từ nay ước vọng bao tháng năm trông mong
Giờ tìm được nơi Giê-xu đây
Điệp Khúc:
Những tháng năm trong cuộc sống đầy gian truân
Chúa vẫn bên tôi mãi không rời
Xin dâng lòng biết ơn Thiên Chúa đầy tình thương vô đối
Lòng hằng tôn vinh Ngài mãi trong đời sống tôi
Giờ đây Chúa Trời tha thứ bao tội tình
Tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi
Tình yêu của Ngài ôi biết bao ngọt ngào
Lòng hằng mong dâng lên lời ca
Tình yêu của Ngài, ôi biết bao ngọt ngào
Lòng hằng mong dâng lên lời ca
Diệu kỳ thay Ha-lê-lu-gia!
2. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay
Ngài đầy dịu hiền dìu tôi bước đi
Ngài nhìn vào lòng xem thấy mọi nỗi vui buồn tôi
Luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin
Trong cơn gian nguy Ngài nâng bước chân tôi đi
Nương trong đôi tay Cha yêu thương đầy nhân ái
Tình yêu của Ngài soi sáng trong tâm tôi
Tôi biết Ngài hiện diện bên tôi mãi
Từ nay ước vọng ôi biết bao ngọt ngào
Lòng hằng mong dâng lên lời ca