Tình Yêu Lớn Lao

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 4232
G
Tình [G]yêu Ngài thật [D/F#]cao cao vút trời [Em]mây
Biết lấy chi đo [C]lường
Ôi [D7]tình yêu Chúa vời [G]cao [D7]
Tình [G]yêu Ngài thật [D/F#]sâu sâu thẳm bể [Am]khơi
Mãi đến muôn [C]đời không [D7]hề phôi [G]phai [G7]
Lớn lao vô [C]cùng
Lớn lao thay [G]ơn Ngài
Đến muôn muôn [C]đời Chúa [D7]luôn tuyệt [G]vời
Lớn lao vô [C]cùng, lớn lao thay [G]ơn Ngài
Đến muôn muôn [C]đời Chúa [D7]là yêu [G]thương
Tình [G]yêu Ngài [D/F#]luôn bao phủ đời [Em]con
Sẽ không phai [C]mờ ôi [D7]tình yêu Chúa đậm [G]sâu [D7]
Ngài luôn là bài [D/F#]ca trong tâm của [Am]con
Chúa yêu con [C]nhiều
Muôn [D7]đời Chúa vẫn còn [G]yêu