Hãy Hát Lên

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1310
1. Ngợi danh Cứu Chúa Giê-xu Christ mua chuộc thân hồn tôi
Lòng an thái bấy có Chúa sống mãi trong tôi nay
Chính Giê-xu thay tâm linh hoàn toàn được trong trắng nay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi
Điệp Khúc:
Ô vui mừng thay
Hát hát lên!
Chúc tán Giê-xu luôn mỗi phút
Tình yêu Giê-xu quý báu thay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi
2. Tội tôi Chúa đã thứ tha hết, tâm linh nay sạch trong
Nhờ ơn Cứu Chúa dẫn dắt mỗi bước ta không nao
Chính hôm nay tôi dâng thân hồn phục sự danh Chúa luôn
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi
==Tài Liệu Tham Khảo==