Bài Ca Ăn Năn

Sáng tác: Thi thiên
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 6576
Fm
Của lễ đẹp lòng Chúa [Fm]Trời
Là tấm lòng đau [C7]thương
Của lễ đẹp lòng Chúa Trời
Là tấm lòng ăn [Fm]năn
Đức Chúa Trời ôi, lòng con đau thương thống [Bbm]hối
Đức Chúa Trời [C7]ôi, lòng con ăn năn thống [Fm]thiết
Về những lỗi lầm và về những tội [C7]ô
Lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao [Fm]giờ
Đức Chúa Trời ôi, lòng con đây dâng lên [Bbm]Chúa
Đức Chúa Trời [C7]ôi, đời con đây nay thuộc [Fm]Chúa
Nguyện Thần của [Fm]Ngài hãy thánh hóa tấm lòng [C7]con
Đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời [Fm]con
Tải về