Dâng Chúa Đời Con

Sáng tác: Chưa rõ
Điệu: Chưa phân loại
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1798
C
Ngày hôm [C]nay đây, thời gian Chúa [Dm]ban tặng ta
Và không [G7]lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền [C]sẽ lai lâm
Nguyện dâng Ngài [F]tháng năm đó
Hồn thân trí [Em]lực đây
Muôn điều đẹp [Dm]quý thảy thuộc Ngài [G7]thôi
Ngày hôm [C]nay đây, rồi qua mất [Dm]cơ hội xa
Thành tâm [G7]con cầu xin Ngài vui giúp con được [C]sống khôn ngoan
Tận trung tận [F]hiến cho Chúa
Cùng yêu mến [Em]người luôn
Thiên đàng mừng [F]đón mão [D7]triều Ngài [G7]ban
Hôm nay con [C]dâng Ngài tuổi xuân
Tài [F]trí của con [F#dim]
Mỗi giây phút [Em]con sống đây Chúa [A7]ban diệu [Dm]kỳ
[G7] Trong ơn yêu [C]thương Ngài
Hiến dâng Ngài [F]tất sanh con
[F#dim] Khẩn xin linh [G7]lực tràn tuôn Ha-[F]lê-l[G7]u-[C]gia!