Có Chúa dắt chăn

Sáng tác: Don Moen
Ngày đăng: 30/10/2018
Lượt xem: 2663
F
[F]Cuộc sống ý nghĩa [F]vì có Giê-xu [F]trong bao gian nguy Chúa vẫn ở [F] cạnh con[F].
[Dm7]Khó nguy lo buồn [Bb2]hoặc khi bất an.
[A] Ngài [Gm7]hằng bên con hoài[A] dù cho[Bb]bao lớp sóng [C]xô.
[C] [F]Xin dâng lên Cha Chí Aí[Dm7]cuộc đời,nguyện Cha dẫn dắt[Gm9] đời sống [A]con.
[Bb]Dìu con đi trong [C]đức tin.
[F]Xin dâng lên với tất cả[Dm7]lòng này,nguyện Cha hãy giúp[Gm9] đời sống [A]con.
[Bb]Đời con nay luôn [C]có [C#]Cha yêu [Dm]hoài.
[C] [Gm7]Dìu con trong mỗi [Bbmaj7]bước [C]gian [F]nguy.
[Eb]Có Chúa dắt đưa[Eb] con [Cm11]lo gì [F]khó [Fm]nguy.
Dù [Bbm9]gió cuốn bão giông[Eb]Chúa nắm tay [Cm7]này lòng vững an[Fm].
[Bbm9]Có Chúa dấu yêu [Eb]bước chân này[Cm7] không[F]nao [F]núng vì [Bbm7]Chúa mãu ở bên[C] và dắt [C]chăn.
[Gm7]Làm con luôn vững [C]bước [C]theo [F]Ngài.