Con được thứ tha

Sáng tác: Tommy Walker
Ngày đăng: 30/10/2018
Lượt xem: 2791
1.[C] Dẫu có lắm thứ kéo đến cứ như[G]ghìm chặt cuộc đời[D],[C]bao nhiêu ưu tú,bao nhiêu nan đề[G]dè nặng trên vai[D] [C]một điều tuyệt vời làm lòng con vẫn[G]thấy rất an ninh[D] [C] ngay trong phong ba, nguy nan con cứ[G]đứng vững hoan ca[D]; Được tha [G]thứ [C]rồi [G]bởi [D]ơn Chúa [G]nhân [C]từ.
[G] Sống [D]vui! [Em7]Phước lành [C]Chúa thật [G]bao la trên cuộc đời[ơD].
[C]Thành tâm ghi ơn [Dsus4]Chúa cứu vớt buông tha[D].
[G] [C] [G] [D] [G] [C] [G] [D] [G]Chúa hy sinh chuộc tội,[C] [G]đổ huyết báu cứu con, [D] [G]đức ân cao vời vợi[C], [G]ơn yêu thương muôn đời![D] Mọi điều [Em7]Chúa ban [C]tặng con [G]quyết mãi mãi không quên.
[D] [C]Lòng hân hoan dâng tiếng cảm [D]ơn. 2.[C] Khi con ăn năn xưng ra bao sai[G]phạm và hạ mình[D],[C]chính huyết báu Chúa sẽ xóa tan[G] đi mọi ô nhơ[D]! [C]Nguyện thờ phượng,phụng sự Ngài,ôi Cứu[G]Chúa,Đấng yêu thương[D].
[C] Cuộc đời được Ngài chuộc rồi nên nức[G]tiếng hát ngân vang[D]; Được tha [G]thứ [C]rồi [G] bởi [D]ơn Chúa [G]nhân [C]từ.
[G] Sống [D]vui! [Em7]Phước lành [C]Chúa thật [G]bao la trên cuộc đời[D].
[C]Thành tâm ghi ơn [Dsus4]Chúa vớt buông tha[D].
[G] [C] [G] [D] [G] [C] [G] [D] [G]Chúa hy sinh chuộc tội,[C] [G]đổ huyết báu cứu con, [D] [G]đức ân cao vời vợi[C], [G]ơn yêu thương muôn đời![D] Mọi điều [Em7]Chúa ban [C]tặng con [G]quyết mãi mãi không quên.
[D] [C]Lòng hân hoan dâng tiếng cảm [D]ơn.
Tải về