Hát Ha-Lê-Lu-Gia

Sáng tác: Paul Charter
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1977
F
[F] Hãy đến tôn thờ
Giê-xu Chân Chúa muôn [Bb]đời
[Gm] Cúi xuống tôn [C7]vinh
Ca ngợi Chúa Cha toàn [F]năng
[F] Hỡi Chúa Giê-[Dm]xu
Giờ [F7]đây đến trong tâm [Bb]này
[Gm] Hãy đến nơi [C7]đây
Muôn lòng chúng con trông [F]Ngài[C7]
Dâng câu [F]hát Ha-[Eb]lê-[F7]lu-[Bb]gia, ha-[Gm7]lê-lu-[F/A]gia!
Danh [Dm7]Chúa hiển [G]vinh quyền [C7]năng.
Dâng lên [F]Chúa khúc [Eb]ca [F7]khen [Bb]ngợi ha-[Gm7]lê-lu-[F/A]gia!
Xin [F/C]Chúa đến [C7]mau giờ [F]đây