Hãy Đến Với Cha

Sáng tác: Chưa rõ
Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 1087
1. Nào ai, nào ai đang khát hãy đến suối ngay
Suối ơn Thiên Thượng hằng tràn
Người ơi, lại ngay bên Chúa
Nguồn suối mát tươi tràn tuôn ơn phước
Điệp Khúc:
Ngài ban cho anh và tôi bao ơn từ ái
Hãy đến cùng Cha, nương trong Ngài luôn
Rao Tin Lành ra cho muôn người đến kíp tin Danh Ngài
2. Về ngay, về ngay anh hỡi, chạy đến với Cha
Cúi xin ơn Ngài dạt dào
Người ơi, lại ngay bên Chúa
Nguồn suối cứu ân tràn tuôn ơn phước